CENY 


PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI:

- księga przychodów i rozchodów - od 123 zł/m-c,

- ryczałt ewidencjonowany - od 100 zł/m-c,

- księga handlowa - od 550 zł/m-c.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE:

- naliczanie płac za pracowników/zleceniobiorców - od 25 zł/m-c - za jednego pracownika/zleceniobiorcę.

INNE USŁUGI KSIĘGOWE:

- ustalane indywidualnie z klientem.