CENY 


PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI:

- księga przychodów i rozchodów - od 200 zł/m-c,

- ryczałt ewidencjonowany - od 160 zł/m-c,

- księga handlowa - od 1000 zł/m-c.


USŁUGI KADROWO-PŁACOWE:

- naliczanie płac za pracowników/zleceniobiorców - od  35 zł/m-c - za jednego pracownika/zleceniobiorcę.


INNE USŁUGI KSIĘGOWE:

- ustalane indywidualnie z klientem.


CENNIK: od 2024 roku:

do 10 zapisów/dokumentów / od 200 zł

do 20 zapisów/dokumentów / od 250 zł

do 30 zapisów/dokumentów / od 300 zł

do 40 zapisów/dokumentów / od 350 zł

do 50 zapisów/dokumentów / od 450 zł

do 60 zapisów/dokumentów / od 500 zł

do 70 zapisów/dokumentów / od 600 zł

- powyżej 70 szt. zapisów/ dokumentów/faktur - cena ustalana indywidualnie.

- faktury zagraniczne liczone jak za 3 faktury/zapisy.

- deklaracja DRA (z przeliczaniem dochodu lub /i przeliczanie na skutek zwolnienia lekarskiego/ zasiłku/ przerwy w ubezpieczeniu) - 50 zł.

- deklaracja DRA standardowa sporządzana w oparciu o pełny zeszłoroczny dochód i wysyłana co miesiąc do ZUS - 20 zł.

- deklaracja VAT-9M - 40 zł.

- opłata za tzw. "drugie podejście - czyli przeliczanie (ponownie) kwot podatków lub/i generowanie od nowa księgi podatkowej, czy ewidencji lub/i przeliczanie ZUS'ów na skutek dosłania/dostarczenia przez Klienta dodatkowej faktury lub księgowanie zapomnianej transakcji - 50 zł.


rozliczenie/naliczenie delegacji:


- polska delegacja 1 szt - 40 zł.

- zagraniczna delegacja 1 szt - 50 zł.

- usługa płacowa - od 35 zł netto/1 pracownik/zleceniobiorca.

- doksięgowywanie spóźnionych faktur w ilości powyżej 5 szt.- indywidualnie ustalana cena.

- sporządzanie zestawień indywidualnie np. do banku /informacji/sum z ksiąg itp. - indywidualnie ustalana cena.

- inne usługi nie wymienione wyżej - ceny ustalane indywidualnie za obopólną akceptacją.