CENY 


PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI:

- księga przychodów i rozchodów - od 200 zł/m-c,

- ryczałt ewidencjonowany - od 160 zł/m-c,

- księga handlowa - od 1000 zł/m-c.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE:

- naliczanie płac za pracowników/zleceniobiorców - od  35 zł/m-c - za jednego pracownika/zleceniobiorcę.

INNE USŁUGI KSIĘGOWE:

- ustalane indywidualnie z klientem.